Alligator to bardzo popularny wskaźnik analizy technicznej, którego autorem jest Bill Williams. Oscylator ten wykorzystuje zjawisko cykliczności na rynku. Jak działa wskaźnik Alligator Wskaźnik składa się z trzech linii: niebieskiej, czerwonej i zielonej. Linia niebieska to 13 okresowa średnia krocząca powstała z mediany cen i przesunięta o 8 okresów do przodu. Linia czerwona jest 8…