RSI – Wskaźnik Siły Względnej

RSI, czyli  Relative Strength Index, Wskaźnik Siły Względnej odgrywa kluczową rolę przy Analizie Technicznej na rynku Forex w handlu walutami. Jest jednym z częściej stosowanych zarówno przez początkujących, jak również doświadczonych inwestorów. Jego głównym zadaniem jest dostarczanie informacji o sile ruchu ceny. Nierzadko wraz z RSI używa się także innych wskaźników, jak: MACD czy też ADX.

Wskaźnik Siły Względnej stworzony został przez Welles’a Wilder’a. Jego standardowe ustawienie wynosi 14 okresów, czyli pod uwagę brane jest 14 ostatnich świec. Wskaźnik porównuje średni zysk i średnią stratę, analizując przy tym ilość ostatnich 14-świec, które z nich było bycze, a które niedźwiedzie. Jednocześnie analizie podlega rozmiar każdej świecy.

Przy wszystkich 14 świecach byczych RSI wynosić będzie 100. Kiedy jednak wszystkie świece były niedźwiedzie, wskaźnik będzie wskazywał 0. RSI o wartości 50 oznacza, że 7 świec było byczych i tyle samo niedźwiedzich.

 

Wskaźnik RSI w teorii

Wartość RSI obliczamy z uwzględnieniem średniej wartości wzrostu cen zamknięcia z danego okresu i średniej wartości spadku cen zamknięcia również z tego samego okresu. Wartości poruszają się przedziale od 0 do 100, co zostało już pokazane na powyższym przykładzie. Należy przede wszystkim znać dwa najważniejsze poziomy dla wskaźnika RSI, którymi są 30 i 70. Wskaźnik charakteryzuje się gładkim wykresem oraz niewielkimi zniekształceniami.

 

RSI obliczamy w oparciu o następujący wzór:

RSI = 100 – 100 / (1 + a / b)

a – średnia wartość wzrostu cen zamknięcia z danego okresu

b – średnia wartość spadku cen zamknięcia z danego okresu

 

Wskaźnik RSI w praktyce

Inwestycje na rynku Forex należy rozpocząć od teorii. Warto poznać podstawowe zasady gry oraz zaznajomić się z pojęciami, których używa się już w trakcie handlu. Koniecznie należy poznać metody i strategie gry, oczywiście na początek wystarczą tylko niektóre, wraz z doświadczeniem, tworzymy je samodzielnie.

RSI można wykorzystać do poszukiwania dywergencji. Kiedy ceny tworzą kolejny dołek, a wskaźnik nie spada poniżej poprzedniego minimum, mamy do czynienia z dywergencją pozytywną. Jeżeli jednak ceny tworzą kolejne szczyty, a jednocześnie wskaźnik nie przekracza poprzedniego maksimum, mówimy o dywergencji negatywnej. Dywergencja jest sygnałem do kupna, jednak nawet w przypadku jej odnalezienia i odpowiedniego zdefiniowania, nie należy podejmować pochopnych decyzji, natomiast poczekać na potwierdzenie zmiany trendu.

Wskaźnik Siły Względnej pozwala również na zaobserwowanie stanów wykupienia i wyprzedania. Wykupienia występują, kiedy RSI wynosi 70 i 80, a wyprzedania przy wskaźniku o wartości 30 i 20. Jeżeli wskaźnik przekroczy poziom wykupienia, nie podejmujemy decyzji o zakupie. Przekroczenie poziomu wyprzedania powinno być sygnałem, że nie jest to najlepszy moment na sprzedaż.

RSI znalazł swoich zwolenników zarówno wśród inwestorów krótko-, jak również długoterminowych. Ciekawostką jest ponadto fakt, że niektóre formacje cenowe, jak np. Głowa i Ramiona są niekiedy wyraźniejsze na wykresie wskaźnika, niż ma to miejsce na wykresie ceny.