W co inwestować na giełdzie?

Kupić i zapomnieć – takie podejście ma wbrew pozorom nie mała liczba inwestorów. Kupują oni akcje i właściwie przez długi czas nie interesują się nimi. Czy to odpowiednie podejście? Eksperci twierdzą zgodnie, że nie każdy może sobie na to pozwolić. Aby zarobić ja najwięcej i stracić jak najmniej, idealnie jest nie stracić nic, trzeba nieustannie obserwować zmiany na rynku giełdowym, pojawiające się alternatywy, kursy, które rosną i maleją. Wszystko to pozwala na zareagowanie we właściwym czasie, co przy inwestycjach jest kwestią kluczową.

Podstawowe pytanie, jakie zadajemy sobie na początku „inwestycyjnej przygody” – to, w co właściwie powinienem zainwestować, co się najbardziej opłaca? Możliwości obecnie jest coraz więcej, można inwestować praktycznie we wszystko, co nie zawsze ułatwia wybór inwestorom.

Futures czy CFD – wybór nie taki łatwy

W inwestycjach wykorzystać można wiele różnych instrumentów finansowych. Są to formy zawarcia umowy i każda z nich związana jest z innymi możliwościami, zasadami, ale też ze zobowiązaniami. To powoduje, że każdy inwestor dokonuje innego wyboru, uwzględniając swoje indywidualne preferencje i oczekiwania.

Jednym z instrumentów finansowych są CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe. Obie strony na podstawie umowy zobowiązują się do wymiany kwoty, która jest równa różnicy pomiędzy ceną otwarcia, a ceną zamknięcia pozycji. Ten instrument finansowy otwiera drzwi do wielu rynków finansowych, jak chociażby coraz popularniejszy w naszym kraju Forex, różnego rodzaju akcje i obligacje, a także stopy procentowe i towary. Ponadto, dysponując niewielkim budżetem, możemy inwestować w bardziej wartościowe produkty, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej. CFD rozliczane są natychmiast, a transakcje zawierane są zarówno na wzrost, jak też na spadek cen.

Innym instrumentem finansowym są kontrakty futures, które są produktami transakcji. To rodzaj umowy między dwoma stronami na kupno lub sprzedaż konkretnego instrumentu w określonym terminie, po ustalonej wcześniej cenie. Podobnie jak w przypadku CFD również przy kontraktach futures można skorzystać z szerokiego wyboru rynków, jak Forex, indeksy, stopy procentowe, obligacje oraz akcje. Charakteryzują się niższymi kosztami transakcyjnymi, niż kontrakty CFD, jednak inwestor zobowiązany jest do wniesienia odpowiedniego depozytu zabezpieczającego. Rozliczenia dokonuje się każdego dnia po zamknięciu sesji.

Inwestycje w polskie czy światowe akcje?

Jest kolejnym ważnym pytanie, na jakie należy sobie odpowiedzieć, zanim jeszcze dokonamy pierwszej inwestycji.

Są drogie i nie na naszą kieszeń – wielu inwestorów właśnie w taki sposób postrzega zagraniczne akcje, ograniczając się tym samym do akcji polskich. Sami nie dają sobie szansy na zagranicznym parkiecie, pomimo że nie jest on tak trudny, jak może się wydawać. Jeżeli chcemy inwestować na rynku polskim, to musimy wiedzieć, że najczęściej nasze krajowe fundusze są mniejsze, jeżeli chodzi o wartości zarządzanych aktywów. To powoduje, że to zazwyczaj na nie decydujemy się na początek i nierzadko nie zamieniamy ich na zagraniczne. Należy jednak wspomnieć, że akcje światowe zapewniają większa płynność i tym samym większe bezpieczeństwo.

Zakupu akcji, jak też innych instrumentów, dokonujemy za pośrednictwem odpowiednich domów maklerskich, jak np. https://www.tms.pl/, pozwalających na dokonywanie inwestycji na giełdzie, w surowce, towary, akcje i waluty, a także na obserwacje oraz kontrolowanie rynku inwestycyjnego.