Czym jest pozycja krótka?

Na rynku walut zawierane są transakcje kupna i sprzedaży walut występujących w parach. Oznacza to, że za daną walutę płaci się inną, no kupno dolarów za euro. Inwestorzy, którzy rozpoczynają grę otwierają pozycje krótką lub długą (nazwa nadawana jest w zależności od tego, czy sprzedaje się pierwszą w parze walutę.

Pary walutami

Transakcje zawierane na rynku Forex dokonywane są w parach walut np. EUR/USD, USD/CAD, PLN/EUR, itd. Pierwsza waluta w parze to waluta bazowa, druga w parze waluta to waluta kwotowana. Dokonując transakcji sprzedaje się walutę bazową za walutę kwotowaną lub kupuje się walutę bazową płacąc walutą kwotowaną.

Prognozy trendów

Na rynku wymiany walut najistotniejszą umiejętnością jest trafne przewidywanie przyszłej sytuacji. Jeśli na skutek obserwacji trendów oraz sytuacji gospodarczej na świecie inwestor przewidzi kierunki i siłę trendów może podjąć decyzję o zajęciu pozycji długiej lub krótkiej.

Pozycja długa

Inwestor, który zajmuje pozycję długą to nabywa walutę bazową za walutę kwotowaną. Jeżeli inwestor otworzy pozycję długą, może w międzyczasie dokupować walutę bazową (gdy np. kurs okazuje się korzystny). W takim przypadku mówi się o wydłużaniu pozycji. Zniesienie pozycji długiej następuje przez otwarcie pozycji krótkiej.

Pozycja krótka

Gracz, który zajmuje pozycję krótką dokonuje sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną. Gracz nie musi tej waluty sprzedać jednorazowo, lecz po rożnych kursach w pulach. Działanie to nazywa się skracaniem pozycji.

Różnica między pozycją długą i krótką w praktyce

Otwarcie pozycji umożliwia zarobek na obniżce kursu waluty, np. w parze EUR/USD, której przyszłość ma wyglądać tak, że kurs euro będzie malał, a kurs dolara będzie rósł. Przyjmując, że kurs EUR/USD wynosi obecnie 1.5210, a cena sprzedaży wynosi 1,5200 to:

  • inwestor może otworzyć pozycję krótką kupując 10 tys. euro,

  • gdy kurs dolara wzrośnie i wyniesie EUR/USD kupno: 1,3210, sprzedaż: 1,3200 gracz może zamknąć tę pozycję.

Wówczas jego zysk wyniesie:

1,5200 (cena sprzedaży przed spadkiem) – 1,3210 (cena kupna po spadku) = 1,99

1,90 x 10 000 = 1 999 euro.

Jeśli prognozuje się wzrost kursu euro to inwestor może otworzyć pozycję długą. Przyjmując, że kurs EUR/USD wynosi obecnie 1,5210 – kupno, 1,5200 – sprzedaż to:

  • inwestor może otworzyć pozycję długą,

  • gdy kurs euro wzrośnie i wyniesie EUR/USD kupno – 1,5880, sprzedaż 1,5810 gracz może zamknąć pozycję.

Wówczas jego zysk wyniesie:

1,5810 (cena sprzedaży po zwyżce) – 1,5210 (cena kupna przed zwyżką) = 0,06

0,06 x 10 000 = 600 euro.

Co to jest wyrównywanie pozycji

Pozycja krótka zostaje zniesiona przez pozycję długą. Inwestor, który otworzył pozycję krótką, aby wyrównać pozycję, otwiera też pozycję długą.