Czym jest wskaźnik aligator?

Alligator to bardzo popularny wskaźnik analizy technicznej, którego autorem jest Bill Williams. Oscylator ten wykorzystuje zjawisko cykliczności na rynku.

Jak działa wskaźnik Alligator

Wskaźnik składa się z trzech linii: niebieskiej, czerwonej i zielonej. Linia niebieska to 13 okresowa średnia krocząca powstała z mediany cen i przesunięta o 8 okresów do przodu. Linia czerwona jest 8 okresową średnią kroczącą z mediany cen, przesunięta o 5 okresów. Linia zielona to 5 okresowa średnia krocząca z mediany cen, przesunięta o 3 okresy.

MED = (H + L) / 2
S = SMMA (MED, 13, 8)
Z = SMMA (MED, 8, 5)
W = SMMA (MED, 5, 3)

gdzie:

MED – mediana,

H – cena maksymalna z okresu,

L – cena minimalna z okresu,

SMMA – wygładzona prosta średnia krocząca,

S – szczęki aligatora (linia niebieska),

Z – zęby aligatora (linia czerwona),

W – wargi aligatora (linia zielona),

pierwsza liczba w nawiasie – ilość okresów,

druga liczba w nawiasie – przesunięcie.

Bill Williams wskazywał na bardzo krótki czas, w którym pojawiają się trendy (ok. 15% – 30%) czasu. Dlatego, jego zdaniem, należy śledzić trendy i inwestować w tym, ograniczonym czasie.

Fazy dnia aligatora

Przekładając działania na rynku walut na życie aligatora Williams wskazał na 3 fazy: fazę snu, głodu i satysfakcji.

Faza snu to czas bezczynności, z kolei faza głodu to ruch, który w końcu kończy się upolowaniem ofiary i zaspokojeniem głodu (fazą satysfakcji).

W fazie snu wykresy z trzech linii nachodzą na siebie. W następnym etapie wykresy zaczynają się rozjeżdżać, aż w pewnym momencie następuje nowy trend. Im dłuższy jest okres głodu, tym większe prawdopodobieństwo szybkiej zmiany.

Kolejny etap to czas po okresie największych rozbieżności, w którym linie są jeszcze od siebie oddalone. To najlepszy moment na inwestowanie.

Zatem, gdy zęby, szczęki i wargi aligatora są zwarte (linie nachodzą się na siebie lub są temu bliskie) wówczas inwestor nie powinien wykonywać żadnych ruchów. Im dłużej aligator śpi, tym oczekuje się większych zmian. Pierwszy okres po przebudzeniu (początkowa faza rozjeżdżania się liń) jest niestabilny i trudny do rozpoznania. Gdy dojdzie już do szczytowego momentu głodu, aligator nasyci go i wtedy właśnie gracze powinni próbować podłączyć się łupu. To najlepszy czas na grę.

Ocena wskaźnika Alligatora

Wskaźnik Alligator jest bardzo prosty w użyciu (choć technicznie skomplikowany). Oprócz kierunku trendu umożliwia też rozpoznanie siły trendu. Dla potwierdzenia przewidywań można użyć dodatkowych wskaźników. Wadą tego wskaźnika może być brak w pełni wiarygodnego sygnału.