Czym jest Day Trading?

Day Trading polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji w ciągu tego samego dnia. Specyfiką pracy day tradera jest nastawienie na szybki zysk. Day trading jest stosowany przeważnie przez inwestorów indywidualnych, którzy pasjonują się tematem wymiany walut i mają na to czas. Trzeba pamiętać, że taki styl gry wymaga praktycznie nieustannego wpatrywania się w monitor, zatem nie jest to dobre rozwiązanie dla graczy „na pół etatu”.

Strategie stosowane przez day traderów

Podstawowe strategie w Day Tradingu to: scalping, fading, daily pivots oraz momentum.

Scalping polega na błyskawicznym zamykaniu pozycji, które przynoszą zysk. Scalping wymaga otwierania bardzo dużej ilości pozycji w ciągu dnia, gdyż zyski osiągane na takich transakcjach są stosunkowo niewielkie, a wielkość zysku zależy od ilości transakcji i wielkości zainwestowanego kapitału.

Fading to strategia, która zakłada, że po każdym, znacznym wzroście lub spadku cen następuje zmiana kierunku trendu. Otwieranie pozycji następuje w momencie tuż po takim skoku, jednak (zgodnie z logiką fadingu) obstawia się przeciwnie do kierunku trendu.

O wiele mniej ryzykowną strategią jest daily pivots, czyli otwieranie pozycji w chwili, gdy cena zbliża się do dziennego minimum i zamykanie pozycji, gdy cena zbliża się do dziennego maksimum.

Ciekawa strategia to momentum. Pozycję otwiera się w ważnych momentach, np. gdy wychodzą ważne informacje lub istnieje silny trend. Zamknięcie następuje, gdy widoczne są oznaki miany trendu.

Jak pracuje day trader?

W swojej codziennej pracy day trader wykorzystuje analizę techniczną lub takie pomoce jak wskaźniki, czy wykresy. Nie trudno sobie wyobrazić, że umiejętność dokonywania analizy technicznej musi być na dość wysokim poziomie, gdyż to właśnie na niej opiera się ten styl pracy tradera.

Warto podkreślić, że specyfika day tradingu polega na otwieraniu dużej ilości pozycji w ciągu dnia i szybkim zamykaniu ich – często wtedy, gdy pojawi się pierwsza, niewielka obietnica zysku. Właśnie dlatego sumy, które inwestuje day trader muszą być dość znaczne. Pamiętajmy o całodziennym zaangażowaniu i kosztach operacji, które przy wielu codziennych transakcjach są z pewnością większe niż przy kilku operacjach w tygodniu, czy w jeszcze dłuższym okresie. Wszystkie te koszty powinny zatem owocować dość pokaźnymi zyskami.

Ocena day tradingu

Day trading nie jest polecany początkującym inwestorom, po pierwsze z uwagi na konieczność obracania dużymi sumami, po drugie ze względu na wysokie umiejętności przewidywania trendów, które są potrzebne do korzystnego dysponowania tak znacznymi kwotami.