Co to jest Price Envelopes?

Price Envelopes to wskaźnik analizy technicznej o bardziej przyjaznej nazwie Kopert cenowych. Koperty cenowe są lubianym narzędziem analizy nie tylko wśród traderów Forex, ale też wśród inwestorów na innego rodzaju giełdach. Price Envelopes to wskaźnik z rodziny wstęg, a jej bliskim odpowiednikiem jest wstęga Bollingera.

Jak działa wskaźnik Price Envelopes?

Wskaźnik ten tworzą dwie średnie ruchome. Jedna przebiega w pobliżu wartości maksymalnych cen w danym momencie, druga zaś biegnie w pobliżu wartości minimalnych. Najniższy i najwyższy zakres wahań jest określony poprzez średnie kroczące.

Kilka podstawowych parametrów dotyczących wskaźnika Price Envelopes to 20 okresów branych do obliczeń średnich (choć okresów może być więcej lub mniej). Przy tym wskaźniku ważne też jest ustalenie współczynnika P, czyli procentowego zakresu odchylenia od średniej ceny. Najczęściej współczynnik P przyjmuje wartość 2,5%, 5%, 10%. Współczynnik ten odejmuje się od dolnej wstęgi, a dodaje się go do górnej wstęgi.

Zastosowanie Price Envelopes

Price Envelopes wysyła sygnał pojawienia się trendu oraz informuje o poziomach wykupienia i wyprzedania przy trendach bocznych.

Przyjmuje się, że zwykle gdy ceny zostają ustalone na zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomie, dość szybko przychodzi korekta i ceny wracają do wysokości bliższej poziomów fundamentalnych, czyli, że cena zawsze wróci do środka koperty. Wskaźnik Price Envelopes opiera się na sygnałach wysyłanych w chwili przełamania dolnej koperty (wówczas jest to sygnał do kupna) lub w chwili przełamania górnej koperty (wówczas jest to sygnał do sprzedaży).

Wskaźnik Price Envelopes (koperty) nie zawsze jest skuteczny, gdyż nie bierze pod uwagę możliwości powstania nowego trendu lub znacznego pogłębienia się aktualnego trendu. Tak jak wcześniej wspomniano, zawsze zakłada się utrzymanie cen w ryzach kopert. Uwzględniając tę słabą stronę wskaźnika Price Envelopes. Warto zatem korzystać z narzędzi wspierających, czyli kierować się dodatkowymi wskaźnikami analizy technicznej określającymi prognozowaną siłę wybicia. Przewidywanie znacznego wybicia powinno wpłynąć na zmianę pierwotnych planów inwestora.

Ocena Price Envelopes

Wskaźnik Price Envelopes jest bardzo popularny wśród inwestorów m.in. dlatego, że można go wykorzystywać na różnych przedziałach czasowych. Jest też bardzo uniwersalny, ponieważ stosuje się go zarówno na rynku walut, jak i innych giełdach. Mimo swojej dość istotnej użyteczności jego budowa nie jest wcale skomplikowana. Warto dodać, że interpretacja sygnałów nie przysparza żadnych problemów nawet początkującym inwestorom.

Do wad Price Envelopes zdecydowanie należy zaliczyć potrzebę potwierdzania sygnałów przed dodatkowe wskaźniki.