Fed a Forex

Forex jest rynkiem specyficznym, gdzie zarówno towarem, jak i środkiem płatniczym jest waluta. Waluta natomiast pozostaje w ścisłym kręgu zainteresowań banków centralnych. To one są odpowiedzialne za stabilność waluty swojego kraju, dlatego warto przyglądać się zachowaniom tych, bodaj, największych udziałowców rynku Forex.

Rola banków centralnych

Banki centralne spełniają określone zadania w ekosystemie gospodarczym państw. W imieniu państwa uprawiają one określoną politykę monetarną, starając się zapewnić optymalną ilość pieniądza na rynku. Między innymi banki te ustalają stopy procentowe. Oddziałują one nie tylko na rynek wewnętrzny, ale też na kursy walut.

Obserwacja banków centralnych

Banki centralne co rusz publikują fachowe raporty i przewidywania, informacje o zniżce lub zwyżce stóp procentowych. Nie robią tego bez przyczyny. Takie zadanie mają zwykle wpisane w statut. Obowiązkiem banków centralnych jest bowiem informowanie podmiotów gospodarczych o swoich zamierzeniach, przewidywaniach i podejmowanych działaniach. Śledzenie tego rodzaju danych, z naciskiem na prognozy, może przyczynić się do sukcesu tradera w równym stopniu co dokonywanie analizy technicznej.

Interwencja banku centralnego na rynku walut

Wśród wielu informacji wysyłanych przez banki centralne państw są i takie, które świadczą o rychłej interwencji banku na rynku walutowym. Jeśli bank oświadcza, że sytuacja jest obserwowana i oceniana jako niesprzyjająca to można oczekiwać, że bank wkrótce rozpocznie działania na rynku walut.

FED – bank wszystkich banków

FED to amerykański bank centralny. Choć jego zadaniem jest przede wszystkim utrzymywanie stabilności dolara amerykańskiego to jego działania wpływają na zachowania innych banków centralnych. Minęły już czasy, gdy wszystkie waluty miały odnosić się do dolara, jednak pomimo zmiany tych ustaleń po II wojnie światowej, nadal dolar jest niezmiernie istotny, a w zasadzie najistotniejszy, na forum międzynarodowym. Ludzie odpowiedzialni za gospodarkę w swoich państwach bacznie obserwują informacje wysyłane przez FED. Obserwują je też inwestorzy na Forexie, ponieważ od posunięć tego banku centralnego (np. od decyzji o dodrukowaniu pieniądza) mogą zależeć kursy walut.

Jak oceniają niektórzy, wpływ FED-u oraz innych banków centralnych jest znaczący, ale nie korzystny. Sterowanie gospodarkę przez wydruk dodatkowych pieniędzy, bądź wypuszczanie papierów wartościowych, by ściągnąć pieniądze z rynku niekiedy prowadzi do potężnych tąpnięć. Niemniej jednak, jak nie byłyby oceniane konsekwencje działalności banków centralnych, będąc inwestorem na Forexie warto uwzględniać ich ruchy w swoich strategiach.