Fibonnaci w Forex

Zniesienia Fibonnaciego należą do narzędzi najpowszechniej wykorzystywanych przez inwestorów posługujących się analizą techniczną. Wśród można wyróżnić zniesienia zewnętrzne, służące głównie do mierzenia impulsów i sygnały wewnętrzne, wykorzystywane do obliczania długości korekt w trendach wzrostowych i spadkowych. Innymi słowy, zniesienie zewnętrzne występuje, gdy stosowany jest wskaźnik wyższy niż jeden, natomiast zniesienie wewnętrzne, gdy wskaźnik jest niższy niż jeden.

Jak obliczyć zasięg ruchu

Aby wskazać zasięg ruchu należy pomnożyć długość poprzedniego wzrostu (lub spadku) prze współczynnik Fibonacciego i przystawić do wierzchołka impulsu.

Wskaźniki Fibonacciego to m.in.: 14,6%, 23,6%, 38,2%, 41,4%, 50,0%, 56,4%, 61,8%, 70,7%, 78,6%, 88,6%.

Gdy zachodzi impuls wzrostowy to pomiaru korekty należy dokonywać od szczytu w dół. Przy impulsie spadkowym, pomiar następuje od dołu do szczytu.

Porównanie impulsów i korekt

Porównanie impulsów i korekt wobec siebie to metoda, która daje ogromne możliwości porównania. Polega ona na pomiarze odcinka służącego jako baza i przyłożenia od początku impulsu do korekty oraz wyznaczenia wsparcia, czy też oporu.

Analiza ekspansji

Zmierzony odcinek bazowy jest wykorzystywany do wyszukiwania następnego poziomu wsparcia lub oporu. Ta część jest podobna do metody porównania impulsów i korekt, z tym, że przyłożenie następuje nie do początku impulsu, lecz do do szczytu przyrównanego ruchu.

Zgrupowanie poziomów

Poziomy wyznaczone metodą Fibo (Fibonneciego) pozwalają na tworzenie efektywnej strategii inwestowania dopiero, gdy jest ich kilka i tworzą zgrupowanie.

Formacje harmoniczne

W formacjach harmonicznych należy rozpoznać korektę, która pojawia się najczęściej. Korekta ta powinna być w fazie końcowej. Najczęściej taka formacja przybiera postać zygzaka, co w analizie Fibonnaciego nazywa się formację ABCD. Najczęściej też taka formacja zapowiada kontynuację trendu. Końce takich formacji zwykle stanowią podstawę wsparć lub oporów.

Największe trudności w analizie Fibo

Analiza Fibonacciego jest jednym z bardziej przystępnych narzędzi analizy technicznej, jednak początkującym graczom może sprawić nieco kłopotów, m.in. takich jak wybrać punkt odniesienia. Kiedy punkty te są wybierane na zasadzie przypadkowości to wyniki analizy nie są czytelne, nie mogą to też być analizy wiarygodne.

W stosowaniu zniesień Fibonacciego należy mieć dużo wyczucia. Jeśli inwestorowi brakuje doświadczenia, warto by nie ufał do końca wyłącznie temu narzędziu. Dobrą informacją jest fakt, że tę metodę można uzupełnić o narzędzia wspierające.